News and Events

Féile Lughnasa Festival ag Creagán Eoghain, Deireadh Seachtaine Saoire Bainc Mhí Lúnasa

Lughnasa Thumb

Claíomh Living History Group, a bhfuil taithí na mblianta mar léirmhínitheoirí na staire agus mar speisialtóirí ar an stair bheo acu, a chuirfidh an ócáid ar bun.

Ag labhairt faoin ócáid, dúirt John Ruddle, Príomhfheidhmeannach Oidhreacht na Sionainne: “Is comhartha í an fhéile ársa Phágánach ‘Lughnasa’ ar an gcéad lá den fhómhar agus ar thús shéasúr bainte na mbarr. Tá ríméad ar Oidhreacht na Sionainne an deis a thabhairt do chuairteoirí ar Chreagán Eoghain 'Lughnasa' a cheiliúradh ó 11.00 am go 5.00 pm gach lá. Tabharfaidh Claíomh Living History Group léiriú do chuairteoirí ar na cúinsí maireachtála do na teaghlaigh a chónaigh i gcrannóga sa mheánaois.  Beidh raon éadaí, déantán, armán agus earraí airgid ar taispeáint.”

Tá roinnt imeachtaí athléirithe ó thréimhsí éagsúla beartaithe don deireadh seachtaine, ina measc taispeántas ó ré 1916 le hearraí cuimhneacháin, armra agus éadaí de chuid Óglaigh na hÉireann ar taispeáint ag faiche chaisleán Chreagán Eoghain. 

Beidh cainteanna ar siúl i rith na féile ar ghnéithe éagsúla den saol i dtréimhsí stairiúla, ina measc an tslí a chosain daoine iad féin ó ionsaithe.

Ré Órga na hÉireann a thugtar ar an Luathré Chríostaí, a dhéanfar athléiriú uirthi freisin.  Beidh na himeachtaí lonnaithe ag an Ráth i gCreagán Eoghain áit a dtaispeánfar raon gnéithe den saol in Éirinn ón 2ú hAois go dtí an 8ú Aois.  Beidh carbad Éireannach ar taispeáint freisin ag an Ráth. Athdhéanamh ar charbad atá ann a bunaíodh ar snoíodóireacht ar Ardchrosa agus ar thagairtí liteartha. 

Beidh cuairteoirí in ann taispeántais ar an saol mar a bhí sa 16ú hAois a fheiceáil agus gheobhaidh siad léargas ar ghairis agus ar mhodhanna míleata a bhaineann leis an 15ú agus an 16ú hAois, ag taispeántas éadaí, armán agus armúir athdhéanta.   Beidh taispeántais de theicnící ársa snoíodóireachta ar deil chleithe. Beidh clár iomlán d'imeachtaí an lae ar fáil i bhfoirgneamh iontrála Chreagán Eoghain. 

Chomh maith leis sin, beidh cuairteoirí in ann bád Bhréanainn a fheiceáil; an bád féin a d'úsáid an taiscéalaí Tim Severin i 1976 lena chruthú go bhféadfadh Naomh Bréanainn teacht ar Mheiriceá 1,000 roimh Columbus.

Tá tuilleadh eolais ar an bhféile ‘Lughnasa’ sa Chreagán Eoghain ar fáil ag www.shannonheritage.com nó ó Oidhreacht na Sionainne, teil: 061– 360788. Beidh ticéid ar fáil ar an lá agus is féidir iad a cheannach ar líne freisin.